Installatiescan voor scholen

Veel gebouwinstallaties in scholen functioneren niet optimaal. Ze zijn niet goed afgesteld en/of draaien wanneer dat niet nodig is. Met behulp van de Installatiescan Scholen kan een installateur op eenvoudige en rendabele wijze de werking van gebouwinstallaties controleren/verbeteren en daarmee zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing (10-30%) en verbetering van het binnenmilieu.

(Bron: Installateurszaken).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Installatiescan voor scholen

10 Amsterdamse scholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10 basisscholen in 1 keer op? Hoe gebruik je daarbij maximaal de kennis van de markt? Hoe kunnen zowel het binnenmilieu als de energieprestaties integraal worden verbeterd? Na evaluatie blijkt: een succesvolle aanpak, voor herhaling vatbaar.

(Bron: Duurzaam Gebouwd).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
10 Amsterdamse scholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Hogere ambities voor gezonde schoolgebouwen wettelijk vastleggen

Het moet voor zowel gemeenten als schoolbesturen duidelijker zijn wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Bijvoorbeeld door ambities voor een gezond binnenklimaat hebben en een duurzame exploitatie in eisen terug te zien door middel van wet- en regelgeving.

(Bron: Duurzaam Gebouwd).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Hogere ambities voor gezonde schoolgebouwen wettelijk vastleggen

Renovatie van onderwijsgebouwen – Advies Commissie Nijpels

De PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de handen ineen geslagen. De Commissie Nijpels (een gezamenlijke bestuurlijke commissie van deze drie organisaties) heeft een voorstel ontwikkeld dat de drie organisaties gezamenlijk bij demissionair staatssecretaris Dekker hebben ingediend. Hierin staat beschreven hoe renovatie van onderwijsgebouwen financieel en juridisch beter kan worden geregeld. Ook heeft de commissie geadviseerd om de bij gemeenten vrijvallende huisvestingslasten voor de huisvesting beschikbaar te houden. Het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs moet worden versoepeld.

Zie volgende link naar de website van de Green Deal Scholen:
Renovatie van onderwijsgebouwen – Advies Commissie Nijpels

Oplapbeurt voor scholen is niet te betalen

Vernieuwing van basis- en middelbare scholen staat zwaar onder druk nu bouwkosten door het einde van de crisis stijgen. Duizenden scholen zijn aan vervanging toe, maar krijgen geen of niet genoeg geld. ,,Veel gebouwen zijn zo lek als een mandje.’

(Bron: Algemeen Dagblad).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Oplapbeurt voor scholen is niet te betalen

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Sander Dekker) heeft via een brief gereageerd op dit artikel.

Zie volgende link naar deze brief.
De reactie van de staatsecretaris van OCW op het artikel

Schoolkind snakt naar frisse lucht in lokalen

Honderden scholen hebben tonnen betaald voor hightech-ventilatiesystemen die niet werken. Scholieren zitten vaak in een bedompt lokaal. Filters en batterijen worden niet op tijd vervangen en storingen niet opgemerkt of opgelost. Of de ventilatie maakt te veel herrie, waardoor leraren het systeem uitzetten of de ramen openen.

(Bron: Algemeen Dagblad).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Schoolkind snakt naar frisse lucht in lokalen

Scholen in Utrecht zijn nu wel gezond

Miljoeneninvestering in verbetering van binnenmilieu heeft effect.

Op driekwart van de 176 Utrechtse scholen is het binnenmilieu gezond. Utrecht steekt, na een investering van ongeveer 13 miljoen euro, daarmee zeer gunstig af bij het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van Het Centrum voor Gezonde Scholen bleek eerder dat in 80 procent van de Nederlandse scholen de binnenlucht slecht is.

(Bron: Trouw).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Scholen in Utrecht zijn nu wel gezond

Dikke onvoldoende voor binnenklimaat scholen

Het is snikheet of veel te koud, te donker of de zon verblindt. Een kwart van de schoolleiders geeft een ruime onvoldoende voor het binnenklimaat in hun klaslokalen. Dat blijkt uit onderzoek van Het Centrum voor Gezonde Scholen naar schoolgebouwen in Belgiƫ, Nederland en Luxemburg.

(Bron: Trouw).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Dikke onvoldoende voor binnenklimaat scholen