Algemeen

Installatiescan Scholen: hulpmiddel bij verduurzaming scholen

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft adviesbureau DWA, in samenwerking met Building Vision, de Installatiescan Scholen ontwikkeld. (Bron: Duurzaam Gebouwd). Zie volgende link naar het volledige ...
Meer Lezen

10 Amsterdamse scholen verbeteren binnenklimaat en energieprestatie

Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10 ...
Meer Lezen

Hogere ambities voor gezonde schoolgebouwen wettelijk vastleggen

Het moet voor zowel gemeenten als schoolbesturen duidelijker zijn wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Bijvoorbeeld door ambities voor een gezond binnenklimaat hebben en een duurzame exploitatie in ...
Meer Lezen

Renovatie van onderwijsgebouwen – Advies Commissie Nijpels

De PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de handen ineen geslagen. De Commissie Nijpels (een gezamenlijke bestuurlijke commissie van deze drie organisaties) heeft een voorstel ontwikkeld dat de ...
Meer Lezen

Oplapbeurt voor scholen is niet te betalen

Vernieuwing van basis- en middelbare scholen staat zwaar onder druk nu bouwkosten door het einde van de crisis stijgen. Duizenden scholen zijn aan vervanging toe, maar krijgen geen of niet ...
Meer Lezen

Programma van Eisen Frisse Scholen (2015)

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van duurzame en gezonde Scholen. Een ...
Meer Lezen

Frisse Scholen Toets

Het opstellen van een Programma van Eisen Frisse Scholen voor de bouw of renovatie van een Frisse School is een belangrijke mijlpaal. De opdrachtgever en het ontwerpteam hebben duidelijk gemaakt ...
Meer Lezen

Green Deal Scholen

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel waarvoor in 2015 diverse partijen het akkoord voor Green Deal Scholen tekenden. Inmiddels is een ...
Meer Lezen

De rol van de gemeente bij de verbetering van het binnenmilieu (VNG)

Om het binnenmilieu in scholen te verbeteren kan de gemeente o.a. Extra alert zijn op bouwkundige aspecten die een goed binnenmilieu bevorderen. Daarbij kan in principe niet verder gegaan worden ...
Meer Lezen