Scholen in Utrecht zijn nu wel gezond

Miljoeneninvestering in verbetering van binnenmilieu heeft effect.

Op driekwart van de 176 Utrechtse scholen is het binnenmilieu gezond. Utrecht steekt, na een investering van ongeveer 13 miljoen euro, daarmee zeer gunstig af bij het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van Het Centrum voor Gezonde Scholen bleek eerder dat in 80 procent van de Nederlandse scholen de binnenlucht slecht is.

(Bron: Trouw).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Scholen in Utrecht zijn nu wel gezond