Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned

RVO Gebalanceerde ventilatiesystemen brochure - ref

Een gezond schoolgebouw leidt tot betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim. Tussen 2009 en 2012 is in veel scholen gebalanceerde ventilatie aangelegd. Daarbij is echter ook veel mis gegaan. Zowel bij de aanleg als bij het gebruik, beheer en onderhoud. En dat heeft geleid tot ontevredenheid, te hoog CO2-gehalte, comfortklachten, en hoge onderhouds- en energiekosten. Hoe kan het beter?

(bron: RVO)