Green Deal Scholen

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel waarvoor in 2015 diverse partijen het akkoord voor Green Deal Scholen tekenden. Inmiddels is een uitvoeringsprogramma ontwikkeld om schoolbesturen én gemeenten te helpen om samen te verduurzamen. Dit uitvoeringsprogramma loopt van 2015 tot 2017.

Zie volgende link naar de website van de Green Deal Scholen:
Green Deal Scholen