De rol van de gemeente bij de verbetering van het binnenmilieu (VNG)

Om het binnenmilieu in scholen te verbeteren kan de gemeente o.a.

  • Extra alert zijn op bouwkundige aspecten die een goed binnenmilieu bevorderen. Daarbij kan in principe niet verder gegaan worden dan de voorschriften hierover in het Bouwbesluit of andere relevante wettelijke regelgeving. Uiteraard kan een gemeente ervoor kiezen om voor eventuele bovenwettelijke wensen extra budget uit te trekken om het schoolbestuur in staat te stellen deze zaken te realiseren.
  • Het binnenmilieu op de agenda plaatsen van het reguliere wettelijk voorgeschreven zgn. ‘op overeenstemming gericht overleg (OOGO)’ met de schoolbesturen over onderwijshuisvesting. Geïnventariseerd kan worden op welke wijze schoolbesturen het binnenklimaat trachten te optimaliseren.

Zie volgende link naar het betreffende artikel op de site van de VNG:
Binnenmilieu scholen (VNG)