Scholen in Utrecht zijn nu wel gezond

Miljoeneninvestering in verbetering van binnenmilieu heeft effect.

Op driekwart van de 176 Utrechtse scholen is het binnenmilieu gezond. Utrecht steekt, na een investering van ongeveer 13 miljoen euro, daarmee zeer gunstig af bij het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek van Het Centrum voor Gezonde Scholen bleek eerder dat in 80 procent van de Nederlandse scholen de binnenlucht slecht is.

(Bron: Trouw).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Scholen in Utrecht zijn nu wel gezond

Dikke onvoldoende voor binnenklimaat scholen

Het is snikheet of veel te koud, te donker of de zon verblindt. Een kwart van de schoolleiders geeft een ruime onvoldoende voor het binnenklimaat in hun klaslokalen. Dat blijkt uit onderzoek van Het Centrum voor Gezonde Scholen naar schoolgebouwen in België, Nederland en Luxemburg.

(Bron: Trouw).

Zie volgende link naar het volledige artikel.
Dikke onvoldoende voor binnenklimaat scholen

De Frisse Basisschool

Brochure De frisse basisschool - ref 250x250

‘De frisse basisschool’, is een publicatie met handige gedrag- en low budgettips om de ventilatie in basisscholen te verbeteren. Het boekje geeft informatie over luchtkwaliteit, ventilatie, behaaglijkheid en schoonmaak. Ook is een methode beschreven om de ventilatiecapaciteit te bepalen van scholen met natuurlijke ventilatie.
(bron: RVO/GGD)

Het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool


Cognitieve prestaties leerlingen ventilatie - ref

Onderzoek naar de invloed van vraaggestuurde (mechanische) ventilatie op de cognitieve (leer)prestatie van leerlingen.

  • Leerlingen bij vraaggestuurde (mechanische) ventilatie presteren beter op de taal- en rekentest dan onder standaard ventilatieconditie (natuurlijke ventilatie).
  • Ook werden in dit onderzoek bij de standaard ventilatieconditie CO2 concentraties gemeten die ruim boven de grenswaarde die ten grondslag ligt aan de ventilatie eisen van het Bouwbesluit van 1200 ppm uitkomen.
  • Gezien de relatie tussen de CO2 concentratie en de prestaties op de reken- en taaltest en de mate waarin de grenswaarde voor CO2 in dit onderzoek werd overschreden, kunnen verbeteringen in cognitieve prestaties van leerlingen worden verwacht bij binnenmilieu omstandigheden waarbij aan de ventilatie eisen van het Bouwbesluit (1200 ppm) wordt voldaan.

(bron: RVO)